Haanstra BV is diepgeworteld in het sterke en hechte netwerk van de Nederlandse vleespluimveesector. Daardoor zijn we permanent op de hoogte van vraag en aanbod van eieren en eendagskuikens. Dankzij het intensieve contact dat we hebben met onze klanten en leveranciers, zijn we in staat om een actieve rol af te dwingen op het speelveld van vraag en aanbod. De samenwerking creëert ruimte voor afzet en invulling van aanbod.

Planmatig maar flexibel
De positie en werkwijze van Haanstra BV wordt voor 90% bepaald door afspraken met een groep vaste leveranciers en afnemers. Dit verloopt volgens een planmatig maar flexibel proces. Het resterende deel wordt ingevuld door de actuele marktsituatie. Ongeveer driekwart van de activiteiten richten zich op broedeieren en een kwart op eendagskuikens.

Verwerken van eieren

Op onze productielocatie in Zuidwolde verwerken we wekelijks miljoenen eieren. Deze zijn afkomstig van de vermeerderingsbedrijven waarmee we samenwerken.

Transport in eigen beheer

Tijdens het transport en lossen van vrachtauto’s kan er veel misgaan. Daarom kiest Haanstra BV bij voorkeur voor eigen transport. De chauffeurs kennen het product waarmee ze onderweg zijn en daarmee zijn ze waardevolle ‘voelsprieten’ voor ons bedrijf. Door hun frequente contact met pluimveehouders kunnen ze die veel aandacht geven. Persoonlijke aandacht en weten wat er speelt. Zowel zakelijk als privé. Dat geeft samenwerken met Haanstra BV een extra dimensie.

Veiligheid

Door onze ruime ervaring met export naar uiteenlopende bestemmingen, de strikte naleving van interne protocollen, ervaring met monitoringsprogramma’s én de constructieve samenwerking met de NVWA verloopt het exportklaar maken van leveringen nagenoeg geruisloos.

Wij zijn bekend met alle specifieke landeneisen ten aanzien van hygiëne en verzorgen alle documenten die nodig zijn. De NVWA certificeert en controleert de eieren, bezoekt de pluimveehouders en erkent Haanstra BV als betrouwbare exporteur.
Onze pluimveehouders nemen wekelijks monsters voor salmonellacontrole en werken mee aan landelijke monitoringprogramma’s van de Gezondheidsdienst.

“Als verbinder tussen vraag en aanbod, gaan wij 100% voor het belang van onze relaties.”

Hecht familiebedrijf

De bedrijfscultuur van Haanstra BV is informeel en gemoedelijk; kenmerkend voor een hecht familiebedrijf. De betrokken medewerkers krijgen én nemen verantwoordelijkheid op de werkvloer. Ze beseffen terdege hoe belangrijk het is om foutloos te werken volgens vooraf afgesproken procedures en werkwijzen. Dat garandeert maximale aandacht voor het eindproduct. 

Contact