Met meer dan 40 jaar ervaring in broedeieren en eendagskuikens, is Haanstra BV in Zuidwolde een betrokken en zeer ervaren partner voor vleespluimveehouders, broederijen en exporteurs. Kenmerkend en onderscheidend is de onafhankelijke positie die we willen innemen. Als verbinder tussen vraag en aanbod én als dienstverlener in het verwerken van broedeieren, gaan wij 100% voor het belang van onze relaties.

Exporteurs van broedeieren

“De zekerheid dat de levertijd en kwaliteit van de broedeieren overeenkomt met de belofte. Bovendien zijn alle gewenste exportdocumenten altijd op orde.”

Broederijen

“Samenwerken is samen vooruitkijken en oplossingen vinden voordat er knelpunten kunnen ontstaan. Een open, snelle en directe communicatie, daar gaat het om.”

Vermeerderaars

“Dankzij de persoonlijke insteek van samenwerking bereiken vermeerderaars prachtige resultaten. We komen onze afspraken na, van het eerste tot en met het laatste ei.”

Waardevolle partner

Haanstra BV is een professionele een waardevolle partner voor vrijwel alle broederijen. Dankzij onze sterke positie binnen het netwerk van broederijen blijken wij vrijwel altijd in staat om een passende oplossing te vinden voor een tekort of overschot aan kuikens of broedeieren. De intensieve en langdurige samenwerking met tientallen vermeerderingsbedrijven, verspreid over Nederland, vormt daarvoor de basis.

Van oudsher…

Van oudsher richt Haanstra BV zich met haar dienstverlening op de pluimveevleessector; daarom werken wij met name met de rassen Ross308 en Cobb500. Dit zijn de meest gangbare rassen, die over genetica beschikken waarmee pluimveehouders een goed rendement kunnen halen. Dat biedt een groep van ongeveer 200 vleespluimveebedrijven de zekerheid om samen te werken met Haanstra BV. Geen langdurige contracten, maar alles op basis van vertrouwen en respect voor een ieders belang. Ook de vraag naar leg- of kalkoeneieren kunnen we, dankzij onze positie binnen ons netwerk, adequaat invullen.

Haanstra in het kort…

  • Inkoop en verkoop van broedeieren
  • Verkoop van eendagskuikens
  • Langdurige samenwerking
  • Afspraken op basis van vertrouwen
  • Strakke maar flexibele planning

Het Haanstra-gevoel

In de pluimveehouderij is sprake van sterk geïntegreerde ketens, waarbij leveranciers van kuikens en voer samenwerken met slachterijen. In hun streven naar optimalisatie en efficiency van de keten zijn ze daarbij genoodzaakt de keuzevrijheid voor pluimveehouders in te perken. Haanstra BV daarentegen kiest voor de volledige keuzevrijheid van pluimveehouders. Zowel de bedrijven met een beperkte omvang als bedrijven die heel grote aantallen verwerken. Samenwerking is gestoeld op wederzijds vertrouwen. Alles zelf bepalen wat je doet. We willen bewust geen onderdeel van een beklemmende integratie zijn.

Expertise

Met wie krijg je te maken?

Het team van Haanstra BV bestaat uit betrokken medewerkers die nauw samenwerken. Iedereen heeft weliswaar een specialisme, maar bijna allemaal kennen ze de klanten en hun specifieke wensen. Dat is de basis voor een bijzondere en respectvolle samenwerking.

Contact